Knjigoveznica

TEHNIKE KNJIGOVEZAČKE DORADE
Knjigovezačka dorada je poslednja etapa u nastajanju grafičkih proizvoda. Za najveći broj proizvoda ova etapa je najduža i najkomplikovanija, jer u tom području dolazi do preobražaja polufabrikata (štamparskih tabaka) u odgovarajući finalni proizvod. Tako knjige, brošure i časopisi posle štampe prolaze najduži put knjigovezačke dorade.
Pod pojmom tvrd povez podrazumeva se proizvod knjigovezačke dorade koji se sastoji od knjižnog bloka i korice od  lepenke koja je presvučena materijalom za presvlačenje. Tvrd povez je najzastupljeniji pri izradi diplomskih radova.