Offset štampa

Ravna offset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa štamparske forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu presvlaku (koja je postavljena na offsetnom cilindru) a zatim se sa gumene presvlake prenosi na podlogu. Ravna štampa je dobila ime po tome što su štampajuci i neštampajući elementi u istoj ravni a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskm karakteristikama. Offset štampa je najrasprostranjeniji postupak štampanja i pokriva 85 % štamparske delatnosti u celom svetu.

Prizvodi koji se štampaju offset tehnologijom su:
Flajeri, Memorandumi, Brošure, NCR Blokovi, Etikete, Novine, Knjige itd…