Digitalna Štampa

Digitalna štampa podrazumeva direktnu povezanost računara u kome se obavlja digitalna priprema i obuhvata dve kategorije. Jedna je statička digitalna štampa computer to press. Ovaj tip štampe praktično predstavlja klasičnu ravnu ofset štampu na mašinama kod kojih je osvetljivač za formu ctplate, postavljen na cilindru forme tako da se forma osvetljava i razvija na samoj štamparskoj mašini. Dalji tok štampe je isti kao kod offset štampe. Druga podvrsta digitalne štampe je dinamička digitalna štampa computer to print. Kod nje se štamparska forma stvara za svaki radni ciklus. Najčešće je ova štampa bezkontaktna, odnosno kod nje pritisak nije osnova štamparskog procesa koji omogućava prenošenje boje sa forme na materjal za štampu. Prednosti ovakovog vida štampe su jeftinija izrada kolor proizvoda na malim serijama.

Proivodi koji se izrađuju ovom tehnikom štampe su:
kolor vizitkarte, kolor džepni kalendari, plakate, cenovnici, štampa na foliju, itd.