Tampon štampa

Tampon štampa je indirektni postupak duboke štampe. Duboka štampa je grafička metoda štampe, gde se slika urezuje u površinu koja se naziva matrica ili ploča. Sadržaj koji se štampa definiše se udubljenjima u matrici koja se pune bojom, da bi se kasnije u štampi pod presom boja prenela na površinu na kojoj se štampa. To je suprotan postupak od visoke štampe, gde udubljenja ostaju bela, a površina se boji. Tampon štampa je nastala u Švajcarskoj i koristi se u industriji satova. Glavna prednost tampon štampe – štampa razlicitih tipova nepravilnog oblika. Skoro sve vrste materijala mogu da se štampaju: plastika, staklo, oslojeni materijali, guma, silikon, keramika, metal, itd.
Proizvodi koji se štampaju ovom štampom su:
čepovi, privesci, hem.olovke, upaljači, lopte, gumice, itd.